GÜNDEMDEN » 2019 » İKV’DEN 2021-2027 BÜTÇE DÖNEMİNDE AB’NİN BÖLGESEL POLİTİKASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

AB yatırımlarının ve birliğinin en somut göstergelerinden olan Bölgesel Politika için Avrupa Komisyonu, 2021-2027 bütçe döneminde birtakım değişiklikleri hayata geçirmeyi önerdi. Ülkelerin hem kendi bölgeleri hem de diğer Üye Devletlerin bölgeleri ile olan sosyoekonomik farklarını azaltmayı amaçlayan Bölgesel Politika için önerilen değişiklikler ile bölgeler arasında yakınsamanın sağlanması, küreselleşmenin faydalarının daha dengeli bir şekilde paylaşılması ve istikrarlı büyümenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yedişer yıllık dönemler halinde oluşturulan ve beş fon kapsamında hayata geçirilen Bölgesel Politikada yapılacak değişiklikler, kilit yatırım alanlarına odaklanılmasını ve Birliğin tüm bölgelerinin fonlardan yararlanmaya devam etmesini öngörüyor. Ayrıca Bölgesel Politika için daha özel bir yaklaşım benimsenmesi ve daha kısa, net ve az kurallar ile daha esnek bir çerçeve ile yatırımların yeni bir çehre kazanması amaçlanıyor.

Daha akıllı, daha yeşil ve karbonsuz, daha bağlı, daha sosyal ve vatandaşlarına daha yakın bir Avrupa önceliklerini benimseyen 2021-2027 dönemi Bölgesel Politikasında önerilen bir diğer önemli değişiklik ise fonların dağıtılmasıyla ilgili. Bugüne kadar fonların dağıtımında en önemli kriter olan kişi başına düşen GSYH’nin yanına bölgelerin sosyoekonomik koşullarını daha iyi yansıtmak amacıyla genç işsizliği, eğitim seviyesi, iklim değişikliği ve göçmenlerin entegrasyonu gibi yeni parametreler de eklenecek.

İKV Uzman Yardımcısı Merve Özcan’ın kaleme aldığı “2021-2027 Bütçe Döneminde AB’nin Bölgesel Politikası” başlıklı değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=3521