GÜNDEMDEN » 2018 » İKV, DÖVİZ CİNSİNDEN SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KONUSUNU ELE ALDI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

27 Kasım 2018 tarihinde, İKV ve İstanbul Vergi Merkezi işbirliğiyle “Döviz Cinsinden Sözleşmelerin Türk Lirasına Dönüştürülmesi” başlıklı bir panel düzenlendi.

Açış konuşmasını İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit ve İstanbul Vergi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk’ün gerçekleştirdiği panele, KPMG Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir Abdulkadir Kahraman, Anadolu Holding Vergi Yönetimi Koordinatörü Can Doğan ve Sabancı Holding Mali İşleri Direktörü Şerafettin Karakış konuşmacı olarak katıldı.

Oturum başkanlığını Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Develioğlu’nun üstlendiği panelde ilk olarak KPMG Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir Abdulkadir Kahraman, son zamanlarda gerçekleşen kurdaki yükseliş ve ekonomik sorunların artmasıyla beraber borçların yapılandırılması amacıyla konkordato ilan eden şirketlerin arttığını belirterek; idare ve yargının konkordato halinde şüpheli alacak tahsilatı konusunda bir uyuşmazlık içinde olduğunu ifade etti.

Daha sonra sözü alan Anadolu Holding Vergi Yönetimi Koordinatörü Can Doğan, döviz kısıtlamasına ilişkin 85 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin döviz kurlarındaki yükselme ile mücadele etmek için ortaya çıktığını söyleyerek, yapılan şeyin aslında bir sermaye kontrolü olduğunu söyledi. Benzer bir uygulamanın 80’li yıllarda da yaşandığının, katlı kur sistemi gibi döviz ile ilgili kısıtlamalar getirildiğini dile getirdi. Bu kararname ile ortaya konulan tedbirlerin ağır değil, makul olduğunu belirten Doğan, aynı zamanda tedbirin dilinde hukuken bir sorun olduğunu da ifade etti. Bu kararname sonrası gerçekleştirilecek olan sözleşmelerde Türk Lirası bedelinin yeniden belirlenmesinin dayatma amaçlı değil, kamu yararına yapılacağını dile getirerek, taraflar arası bir anlaşmaya varılamadığı takdirde belirlenmiş bir kuru örnek almalarının teşvik edildiğini aktardı.

Son olarak Sabancı Holding Mali İşleri Direktörü Şerafettin Karakış, yabancıların döviz cinsinden sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesine yönelik kararnameden etkilenmeyeceğini, sadece Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı bireylerin bu kararnameye uyması gerektiğini söylerken; döviz kazandırıcı faaliyetler gerçekleştiren kurumların da istisna olduğunun altını çizdi.

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=3323