GÜNDEMDEN » 2018 » İKV’NİN DE YÜRÜTME KURULU’NDA YER ALDIĞI ULUSLARARASI MÜLTECİ KONGRESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

27 ülkeden 130’dan fazla kişinin katılımıyla 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da Uluslararası Mülteci Kongresi düzenlendi. 5 aydan uzun süredir devam eden hazırlık/danışma ve politika üretim aşamalarının ardından gerçekleşen kongrenin Yürütme Kurulunda İKV de yer aldı. Dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcılar arasında mültecilerin kurduğu ya da mülteciler için çalışan STK’ların yanı sıra konuyla ilgili akademisyenler, sivil toplum mensupları, mülteciler, uluslararası örgüt temsilcileri ve hükümet yetkilileri bulunuyordu. İKV kadrosundan kongreye Uzman Ahmet Ceran ile Uzman Yardımcısı Merve Özcan katıldı.

İki gün süren kongre öncesinde çalışma grupları, beş farklı alanda politika belgeleri hazırladı. Kongre esnasında öncelikle hizmetlere erişim, yasal haklar ve iltica, kalıcı çözümler ve sorumluluğun paylaşılması, temsil ve katılım ile kadın ve yer değiştirme alanlarında mültecileri ve ev sahibi toplumları ilgilendiren konular haritalandırıldı. Sonrasında bu beş alanda çalışma gruplarına ayrılan katılımcılar, kendi alanlarına ilişkin üç ya da dört alt başlığa odaklanarak, bunlarla ilgili mültecilerin ve ev sahibi ülkelerin yaşadığı zorlukları, gelişime açık alanları ve politika önerilerini tartıştı. Bu kapsamda örneğin hizmetlere erişimde sağlık ve eğitim ele alınırken, kadın çalışma grubunda çok katmanlı ve yapısal ayrımcılıkla mücadele, feminist araştırma ve bilgi yaratılması ile kadınların ekonomik ve siyasi yönden güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Yürütme Kurulu’nun çalışmaları sırasında yasal hakların garanti altına alınmasına, kaliteli hizmetlere erişime, karar alma süreçlerinin tüm seviyelerinde kapsayıcı temsil ve katılıma, kadınların, çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına geliştirilmiş ve genişletilmiş cevaplara ve kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğu saptanmıştı. Uluslararası Mülteci Kongresi’ndeki çalışma grupları sonucunda, kongre öncesinde Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan politika belgeleri ve saptanan ihtiyaçlar derinleştirilerek, bir bildiri hazırlandı. Bildiride yasal desteğe erişimin artırılması, ulusal hükümetlerin daha fazla mültecinin sağlık hizmetlerine erişimini sağlayabilmesi için uluslararası örgütler ve bağışçılar tarafından desteklenmesi, menşe ya da ilk iltica ülkelerinde yatırımın teşvik edilmesi ve makroekonomik koşulların iyileştirilmesi için düşük faizli kredi, kamu fonları ve özel yatırımın desteklenmesi gibi öneriler yer alıyor. Ayrıca mülteci kadınların ve onlar için çalışan STK’ların politika oluşturma süreçlerine daha fazla dâhil edilmesi ile BM’nin ve bütün üye ülkelerinin mülteci katılımını ve temsilini artırmak üzere uluslararası bir platform kurması ve desteklemesi diğer politika önerileri arasında bulunuyor.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=3191