GÜNDEMDEN » 2018 » ABD’NİN GÜMRÜK DUVARLARINI AŞMAK İÇİN ACİLEN ADIM ATILMALI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Dünya ticaretinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. ABD, liberal ticaret sistemini sarsarak, çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirirken, bu uygulamaların üçüncü ülkeler üzerindeki etkileri tartışılıyor. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bugün itibarıyla uygulanmaya başlanan ek vergilerin Türk ihracatçısını da olumsuz etkileyeceğini söylerken, yetkili makamlara çağrıda bulundu:

 “Trump’ın kararı ile çelik ve alüminyuma getirilen ek vergiler, tüm üreticileri ve ihracatçıları olumsuz etkiliyor. Esas olarak Çin’i hedef alan ve bir ticaret savaşını başlatan bu vergiler, dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi olan ve alüminyumda ilk on ülke arasında bulunan Türkiye’yi de son derece olumsuz etkiliyor. Son olarak ABD, Kanada ve Meksika’nın yanında, AB, Avustralya, Arjantin, Güney Kore ve Brezilya’nın bu tarife artışlardan muaf tutulacağını açıkladı”.

Türkiye’nin de çelik ve alüminyum sektörlerinin geleceği için yeni vergilerden istisna almak konusunda çabalarını artırması gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, bu kapsamda gümrük birliği ilişkisine dikkat çekti:

“AB ülkeleri çelik ve alüminyuma uygulanacak vergilerden muafiyet aldılar. Bu önemli bir kazanım. Bugün içinde Trump’ın ilgili kararı açıklamasını bekliyoruz. Türkiye de AB ile gümrük birliği içinde olan ve AB’nin ortak gümrük tarifesi ve ticaret politikasını uygulayan bir ülke. Bu istisnanın Türk firmaları için de uygulanmasının sağlanması için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz. Elimizdeki en önemli dayanaklardan biri gümrük birliğidir. Türk sanayi ürünleri de gümrük birliği sebebiyle AB pazarında serbest dolaşımdan faydalanıyor. Dolayısıyla ABD’deye ihraç edilen bir Türk ürünün de mantık olarak bir AB ürünü muamelesi görmesi gerekir. Bunun için ABD ve AB nezdinde girişimleri artırılması ve üreticimizin mağdur edilmemesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz”.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=3139