GÜNDEMDEN » 2018 » 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım. Bu Dünya Kadınlar Gününde kadınların evde, sokakta, işyerinde ve siyasette karşılaştıkları ayrımcılık ve sorunların ortadan kaldırılabilmesi için gerekli adımların hızlanarak atılması gerektiğini belirtmek isterim.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu gibi “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?” Bu anlayıştan yola çıkarak, tüm Dünyada ve Türkiye’de kadının durumunu iyileştirmek ve kadınlarımızın topluma sağlayabileceği katkıyı en üst düzeye çıkarmak için çalışmamız gerektiği ortadadır.

Kadınlarımızın istihdama katılım oranı özellikle üyesi olmayı hedeflediğimiz AB ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Türkiye’de kadının istihdam oranı yüzde 27,5 düzeyinde iken, bu oran AB’de yüzde 65 düzeyindedir. Global endekslere baktığımızda da yine ülkemizin cinsiyet eşitliği açısından geri sıralarda olduğunu görmekteyiz. Kadın ve erkek arasında ekonomiye katılım, eğitime erişim, sağlık ve siyasi güçlenme alanlarındaki farkı ölçen Küresel Cinsiyet Açığı endeksinde Türkiye 144 ülke arasında 130’uncu sıradadır.  Kadınlarımızın ekonominin her alanında, toplumsal yaşamda ve siyasette daha fazla katılımcı olması için uygun koşulların hazırlanması, gerekirse kota uygulamasının yapılması desteklenmelidir.

Ayhan Zeytinoğlu
İKV Başkanı

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=3123