GÜNDEMDEN » 2014 » AP TÜRKİYE RAPORU’NUN KABULÜNE İLİŞKİN İKV BİLGİLENDİRME NOTU | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

AP TÜRKİYE RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN

İKV BİLGİLENDİRME NOTU

 

AP TÜRKİYE RAPORU NEDİR?

NEDEN AP TÜRKİYE RAPORU BU KADAR TARTIŞILIYOR?

-    Kasım 2013 tarihinde ele aldığı “2012 yılı Dünya ve Avrupa’da İnsan Hakları ve Demokrasi” raporu için 347;

-     “2012 yılı Ortak Dış ve Savunma Politikası Yıllık Raporu” için  336;

-   “AB’nin Doğu Ortaklığı Ülkeleri ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi ve Önceliklerin Belirlenmesi Raporu” için 281 değişiklik önerisini tartışmıştır.

AP TÜRKİYE RAPORUNUN DOĞASI ve 2013 TÜRKİYE RAPORU

-     Türkiye’nin, Kopenhag Siyasi Kriterlerini yerine getirmekte önemli bir mesafe katettiği kabul edilse de, son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmelerin sebep olduğu, olumsuz eleştiriler raporda açıkça dile getirilmiş ve bu açıdan bir gerileme yaşandığı ifade edilmiştir. 

-     Ancak bu gerileme konusunda AP söz konusu rapor ile, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi ve üyelik müzakereleri sürecinin ilerletilmesine yönelik siyasi iradesini de kuvvetli bir biçimde ortaya koymaktadır. Raporda, ‘Yargı ve Temel Haklar’, ‘Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’, ‘Sosyal Politika ve İstihdam’ ile ‘Enerji’ fasıllarında müzakerelere başlanmasına yönelik Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’na yapılan çağrılar, bunun en somut göstergesidir.

-     Aynı zamanda, son dönemde ülkemizde meydana gelen olaylar sonrasında gereksinimi daha fazla anlaşılır hale gelen ve Türk toplumunun da en büyük arzularından biri olan, yeni bir Anayasa gerekliliği, yine AP’nin 2013 Türkiye raporunda defalarca vurgulanan bir nokta olmuştur.

AP 2013 TÜRKİYE RAPORUNUN RÖNTGENİ: OLUMLU VE OLUMSUZ YANLAR

-      Üst düzey ve yüksek seviyede yolsuzluk iddiaları;

-      Yasama ve yürütme erkleri arasında bir süreden beri yaşanan gerilim;

-       HSYK ve İnternet düzenlemeleri;

-        Uzun yargılama ve tutukluluk süreleri;

-        Farklı yaşam biçimlerine müdahale girişimleri;

-   Basın özgürlüğü ve tutuklu gazetecilerin durumu ile, giderek Türk kamuoyunda etkili olmaya  başlaya otosansür;

-      Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı ve bunların sebep olduğu istenmeyen durumlar.

-      Türkiye ile ‘Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu’ faslında müzakerelerin açılması;

-      Türkiye-AB arasında Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanması ve Türk vatandaşlarının Schengen üyesi AB ülkelerine vizesiz seyahatine ilişkin diyaloğun başlatılması;

-      Demokratikleşme ve Dördüncü Yargı Paketlerinin kabulü;

-      Taraflar arasında yeniden başlayan ve Kıbrıs meselesine kalıcı bir çözüm bulmayı hedefleyen süreç;

-      Ülkemizin Suriyeli mültecilerin kabulü konusunda sarfettiği çabalar;

-      Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan adımlar;

-      Bireysel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kurulan ve 2013 yılında çalışmaya başlayan Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu;

-    Türkiye’nin güneydoğusunda sosyal, kültürel ve ekonomik hakların iyileştirici reformlar aracılığıyla desteklenmesi ve çözüm sürecine yönelik atılan adımlar;

-       Mor Gabriel Manastırı'na ait toprakların iadesi

AP tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu çerçevede AP, ‘Yargı ve Temel Haklar’, ‘Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’, ‘Sosyal Politika ve İstihdam’ ile ‘Enerji’ fasıllarında müzakerelere başlanmasına yönelik Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunarak, az önce yukarıda sıralanan eleştirilerin giderilmesi çağrısında bulunmaktadır.

 

 

 

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=309