AVRUPA BİRLİĞİ » TEMEL POLİTİKA ALANLARI » ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

1970’lerde uygulanmaya başlanan ve son olarak 1 Ocak 2014’te güncellenen Ortak Balıkçılık Politikası (OBP), Avrupa’nın balık filolarını düzenlemek ve balık stoğunu muhafaza etmek için oluşturulmuş kurallar içermekle birlikte, tüm AB üyelerinin AB sularına eşit bir şekilde erişimini ve balıkçıların adil şartlar altında rekabet etmesini sağlamaktadır. Balık stokları yenilenebilir olmakla birlikte sonsuz değildir ve bazı kesimlerde aşırı balıkçılık yapılmaktadır. Giderek artan balık ürünleri talebine karşın su ürünleri sektöründe de duraklamalar yaşanmaktadır. Bu sebeple, AB üye ülkeleri bu politikayla, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğini ve toplam balık popülasyonunu ve üretimini korumayı amaçlamaktadır. Balık stoklarının sürdürülebilir bir seviyeye gelmesinin ardından, daha istikrarlı, sağlıklı ve güvenli bir besin tedariği sağlanması ve yeni iş olanakları yaratılması hedeflenmektedir.

OBP, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin sosyal, ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir olmasını ve geliştirilmesini, AB vatandaşları için sağlıklı ürün sağlamayı, balıkçılıkla uğraşan toplulukların yaşam standartlarını yüksek tutmayı, üretici ve dağıtıcıların ücretlendirilmelerine yardımcı olmayı, uluslararası ve toplumsal kurumlarla işbirliği yapmayı ve dinamik bir balıkçılık sektörü yaratmayı amaçlamaktadır. Balık yakalama kotaları konarak, balıkların çoğalmasına zarar verilmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda balıkçılıkla ilgili balıkçılık filosunun çalışma, zaman ve büyüklüğünün sınırlandırılması, yakalanan balık sayısıyla ilgili kısıtlamalar, nerede ve ne zaman balıkçılık yapılabileceği ile ilgili kısıtlamalar olmak üzere 3 alanda kısıtlama bulunmaktadır. Bu kurallara riayet edilmesi için ulusal makamlar kurularak kurallara uyulması ve uymayanların cezalandırılması da sağlanmaktadır. AB aynı zamanda, balık stoklarını tüketen, denizdeki yaşam alanına zarar veren ve rekabet ortamını olumsuz yönde etkileyen yasal olmayan ve beyan edilmemiş balıkçılıkla savaşmak için de çeşitli tedbir ve önlemler almaktadır.

OBP’nin finansmanı halen 2007-2013 dönemi için oluşturulan Avrupa Balıkçılık Fonu tarafından karşılanmaktadır. Ancak OBP’nin eksiklik ve aksaklıklarının giderilmesi amacıyla yapılacak reform ile birlikte bu fonun yerini 2014-2020 yılları için daha yüksek bütçeli Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’nun alması planlanmaktadır. Bu fon ile OBP’nin, sosyal yönü de dahil her alanda finanse edilmesi hedeflenmektedir.

Daha detaylı bilgi için,

İKV Yayın No: 259,  "Sorularla AB Politikaları ve Türkiye, Ortak Balıkçılık Politikası" (2012)

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=238