AVRUPA BİRLİĞİ » TEMEL POLİTİKA ALANLARI » GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

AB tarafından uygulanan Gıda Güvenliği Politikası, tüketici sağlığını ve tüketicinin yaşam kalitesini yüksek düzeyde korumayı hedef alır. Bu politika aynı zamanda insan hayatıyla ve gıdayla ilişkisi olan veterinerlik ve bitki sağlığı konularını da kapsar. Bu politikada başarıya ulaşabilmek için gıdayı ve üretimini, hayvan sağlığını ve bitki sağlığını kontrol etmek gerekir. AB bu politikasıyla tüketiciye “çiftlikten sofraya gıda güvenliği” teminatı verir.

Uygulanan bu politika kapsamında gıda güvenliğinin 3 temel unsuru vardır: Gıda ve hayvan yemlerinin güvenirliği ve hijyeni; bilimsel değerlendirmeler ve uygulama ve kontrol.

Genel gıda mevzuatı, gıdanın üretimi ve hijyeni, paketlenmesi, etiketlenmesi ve dağıtılmasına ilişkin genel ilkeleri ele alır. Aynı zamanda gıdaların üretimde kullanılan katkı maddeleri, renklendiriciler, antibiyotikler, ilave edilen vitaminler ve mineraller, genetiği değiştirilmiş organizmalar da bu kapsamda ele alınır. Bu politika etiketleme kuralları (düşük yağlı, yüksek lifli vb.) ve gıda ile temas eden ürünler (plastik ambalaj vb.) konusunda tüketiciyi korumaya yönelik önlemler alır.

28 Ocak 2002 Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin çıkardığı 178/2002 Sayılı Tüzük gıda güvenliğinin genel ilkelerini belirler. Buna ilaveten, bilimsel kontrol ve değerlendirme amacıyla Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) kurulmuştur. İnsan sağlığına zararlı bir durumla karşılaşılırsa bu konudaki gerekli işlemi yapmakla yükümlüdür.

Veterinerlik alanındaki mevzuat canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ticareti esnasında bu hayvanların ve hayvansal ürünlerin sağlığı ve refahına dayanır. İthal edilecek olan hayvanın ve hayvansal ürünlerin taşıması gereken sağlık koşulları ve sınırlarda yürütülen kontrolleri kapsar. Tek Pazar politikasından dolayı sınır kontrolleri olmadığından canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin taşımacılığı AB üye devletleri arasında serbestçe yapılır. Sadece hayvan ve hayvansal ürünlerin ticareti değil aynı zamanda hastalıkla mücadele konusunda da önlemler alınır. Hayvanlar için kayıt ve kimlik sistemi de veterinerlik mevzuatı kapsamındadır.

Bitki sağlığı alanındaki mevzuat bitkilerin sağlığını ve dış etkenlerle gelebilecek kirlilikleri önlemeyi temel alır. Bu mevzuat, bitki ve bitkisel ürünlere zarar veren organizmaların kontrolü, zirai mücadele ilaçları ve bunların kalıntıları, tohum ve fide kalitesi, bu ürünlerin pazarlanmasına yönelik olan kuralları belirler. AB’nin bu politikası, bitkileri zarar verici organizmalardan kurtarmak için iyileştirici tedbirler almaya ve ağaçların sağlıklı koşullarda yetiştirilmesine teşvik eder.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=236