AVRUPA BİRLİĞİ » TEMEL POLİTİKA ALANLARI » KAMU SAĞLIĞI POLİTİKASI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Vatandaşlarının sağlığı ve güvenliği AB için büyük önem teşkil etmektedir. AB için temel politikalardan biri olan Kamu Sağlığı Politikası herkese eşit haklarla tedavi alma imkânı sağlamaktadır. Bu politikanın amaçları; vatandaşları mevcut hastalıklardan ve salgın tehdidinden korumak ve insanları sağlıklı yaşamak konusunda teşvik etmektir.

Bu AB ülkelerinin sorumluluğunda geliştirilen bir politika olmasına rağmen diğer ülkelerle bir araya gelerek çalışmalar sürdürülmektedir. Sağlık problemlerinin yalnız bir ülkeyi kapsamadığının bilincinde olarak AB, üçüncü ülkeler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kamu Sağlığı Politikası, sağlık stratejisine dayanır. İnsanların sadece uzun yaşamalarını değil aynı zamanda sağlıklı yaşamalarını hedef alan bu stratejinin temel ilkeleri şu şekildedir:

AB genelinde ortak bir sağlık sistemi yaratılması esas alınmakla beraber, AB’nin 2020 hedefleri paralelinde sunduğu ve 2014-2020 dönemini kapsayacak Üçüncü Sağlık Programı dâhilinde, sürdürülebilir sağlık sisteminin oluşturulması, sağlık yatırımlarının teşvik edilmesi ve küresel boyutta AB’yi önemli bir aktör konuma getiren çalışmalara hız verilmesi amaçlanmaktadır.

İlaç kullanımı alanında tüm yeni ilaçların AB piyasasına çıkmadan izin almaları zorunludur. Bu ilaçlar piyasaya çıktıktan sonra da güvenlik açısından sürekli takip edilirler. Kabul edilemez boyutta yan etkisi tespit edilen ilaçların pazarlama izni askıya alınır veya piyasadan kaldırılır. Avrupa İlaç Ajansı, tıbbi ürünlerin etkinliğini, güvenirliğini, niteliğini ve bilimsel gelişimini düzenler.

Araştırma ve teknolojik gelişmeler için Yedinci Çerçeve Programı kapsamında AB 2007-2013 yılları arasında yapılacak sağlık harcamaları için bütçesinden geniş pay ayırmıştır. Üzerinde önemle durulan noktalar arasında yeni tedavi yöntemleri, sağlık teşviki ve tehditleri önleme stratejileri, daha doğru tanı ve tıbbi teknolojiler ve etkin sağlık sistemleri yer almaktadır.

Küresel sağlık, ulusal sınırları aşan sağlık problemleri üzerinde durmaktadır. Küresel ölçekteki faktörler insanları olduğu kadar hükümetleri de etkiler. Göç, ticaret, güvenlik, iklim değişikliği bu faktörler arasına dâhil edilebilir.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=235