AVRUPA BİRLİĞİ » TEMEL POLİTİKA ALANLARI » ENERJİ POLİTİKASI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Günümüzde AB’nin yüzleştiği en büyük sorunlardan biri enerjidir. Enerji fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesi olasılığı ve ithalata artan bağımlılık AB’nin enerji teminini daha az güvenilir kılmakta ve ekonomiyi zora sokmaktadır. Emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğinin frenlenmesine yönelik önemli kararların alınması gerekmektedir. Avrupa’nın enerji altyapısının gelecekte yeterli olabilmesi için önümüzdeki yıllarda büyük yatırımların gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

AB’nin enerji politikasının amacı uygun fiyatlarda güvenli, sabit ve sürdürebilir enerji temini sağlamaktır. AB’nin enerji politikası 2020 yılına kadar karşılanması gereken,  20-20-20 hedefleri etrafında şekillenmiştir:

- 1990’larla karşılaştırıldığında sera gazı emisyonunda yüzde 20’lik bir azalma;

- Yenilenebilir enerjinin, enerji kullanımında yüzde 20’lik bir yere sahip olması;

- AB’nin enerji verimliliğinde yüzde 20’lik bir gelişme.

Ayrıca, AB liderleri, gelişen ve gelişmiş ülkelerdeki adil paylaşımı taahhüt etmeleri halinde, AB’nin sera gazı emisyonlarında yüzde 30’luk indirim yapılmasını teklif etmişlerdir. AB’nin uzun dönem hedefi, arz güvenliği ve rekabet gücünün sürdürülmesi sağlanırken, sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar 1990’lar seviyesinin yüzde 80-95 altına indirmektir.

AB için enerji verimliliği 2020 için temel bir hedeftir. Uzun dönem enerji ve iklim hedeflerine ulaşmanın en uygun etkili yolu emisyonları azaltmak, enerji güvenliği ve rekabetini geliştirmek ve enerji maliyetlerini aşağıda tutmaktır. Verimliliği arttırmak amacıyla AB, tasarruf potansiyelinin en yüksek olduğu, toplu taşıma ve inşaat sektörüne odaklanmaktadır. Akıllı sayaçlar ve ev aletleri için AB enerji etiketleri tüketicilere enerji kullanımının azaltılmasında yardımcı olmaktadır.

Elektrik ve gaz genellikle ulusal sınırları aşan şebekeler ve boru hattıyla taşınmaktadır. Enerji politikasına ilişkin bir ülkenin aldığı kararlar diğer ülkeleri de etkilemektedir. AB’de enerji ticaretinin serbestçe gerçekleştirilmesinin rekabetçi fiyatlar; tüketiciler için daha fazla seçenek; arzın daha fazla güvenliği ve yatırımcılar için yeni yenilenebilir teknolojiler ve altyapının güvenliğini sağlaması beklenmektedir.

Yeterli iletim ve depolama altyapısıyla işleyen bir İç Pazar, pazarın ihtiyaçlarına göre sağlanan güvenli arzın en iyi garantisidir. AB, ulusal enerji pazarlarının 2014 yılına kadar tam olarak bütünleşmesini amaçlamaktadır. Teknolojik değişim olmadan, AB 2050’ye kadar elektrik ve ulaşım endüstrilerini karbondan arındırma hedeflerine ulaşamayacaktır. Stratejik Enerji Teknolojisi Planı, bütün sektörler için orta vadeli bir strateji ortaya koymaktadır.

500 milyon kullanıcının üstünde olan AB enerji pazarı, dünyanın en büyük bölgesel enerji iç pazarı ve en büyük enerji ithalatçısıdır. AB’nin karşılaştığı, iklim değişikliği, petrol ve gaza ulaşım, teknolojinin geliştirilmesi, enerji verimliliği gibi sorunlar birçok üye ülkenin de sorunudur ve işbirliğini gerektirmektedir. Uluslararası enerji politikası, arz güvenliği, rekabet ve sürdürebilirliğe ilişkin ortak amaçların takip edilmesini gerektirmektedir. Üretici ve geçiş ülkeleriyle ilişkiler önemliyken, yüksek enerji tüketen uluslarla ve özellikle gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerin önemi giderek artmaktadır.

Daha detaylı bilgi için,

İKV Yayın No: 258,  "Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Enerji Politikası" (2012)

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=231