AVRUPA BİRLİĞİ » TEMEL POLİTİKA ALANLARI » ARAŞTIRMA VE İNOVASYON | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Araştırma ve inovasyon bugün ülkelerin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Araştırma ve inovasyon politikasının temel hedefi, AB’nin teknolojik rakipleri karşısında rekabet gücünü artırarak Birliği dünyanın en büyük bilgiye dayalı ekonomisine dönüştürmektir. Bu nedenle, araştırma ve yenilikçilik, AB’nin istihdam yaratma ve büyümeyi hızlandırma stratejisinin merkezinde yer almaktadır.

AB’nin İşleyişine Dair Antlaşmanın 179 ila 190 Maddeleri bu alanı kapsamaktadır ve bu alandaki yasama faaliyeti, AB ile üye devletleri arasında paylaşılmış yetki (shared competence) temelinde yürütülmektedir. Lizbon Antlaşması ile ayrıca uzun süredir oluşturulması hedeflenen Avrupa Araştırma Alanı kavramı tanımlanmış ve hukuki bir boyut kazanmıştır.

Araştırmacıların AB’nin herhangi bir yerinde çalışmasına imkân sağlayan ve sınır ötesi işbirliğini destekleyen bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu alanın oluşturulmasıyla, Birliğin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini iyileştirilmesi ve var olan kapasitesini bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. Avrupa Araştırma Alanı oluşturması için ise, ulusal ve AB düzeyinde yürütülen politikalar arasındaki koordinasyonun sağlanması, yapısal kapasitenin ve araştırma ağlarının geliştirilmesi, bu alanda kişi ve fikirlerin serbest dolaşımının sağlanması gerekmektedir.

AB’de araştırma ve yenilikçiliği teşvik eden en önemli araç bu alandaki AB programlarıdır. Bu kapsamda, 2014–2020 döneminde yürütülen Ufuk 2020 (Horizon 2020) yerini, 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olacak Ufuk Avrupa (Horizon Europe) almıştır. 95,5 milyar avro tutarında bütçeye sahip Ufuk Avrupa AB’nin bilim alanındaki küresel konumunun güçlendirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılması, aynı zamanda AB’nin rekabetçi gücünün artırılması ve büyümenin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=224