HAKKIMIZDA » KURUMSAL YAPI » İKV KADROSU | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

 

GENEL SEKRETERLİK

  

 


Doç.Dr. Çiğdem NAS
GENEL SEKRETER cnas@ikv.org.tr

 

  

 
M.Gökhan KİLİT
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
gkilit@ikv.org.tr
   
BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ  
 

 

Haluk NURAY
BRÜKSEL TEMSİLCİSİ
ikvnet@skynet.be

 

   
MÜDÜRLÜKLER   

 

Çisel İLERİ
ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
cileri@ikv.org.tr

 

 
UZMAN KADRO  

 

  Nagehan Nur UYSAL
UZMAN
nuysal@ikv.org.tr

 

Fasıllar:
Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Sosyal Politika ve İstihdam
Fikri Mülkiyet Hukuku
Gümrük Birliği

Konular:
STA ve TTIP
TR-AB Mali İş Birliği
Sivil Toplum
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Siyasi Kriterler

 
         

 

  Sema Nur YENİYILDIZ
UZMAN
syeniyildiz@ikv.org.tr

Fasıllar:
Dış İlişkiler
Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Bilgi Toplumu ve Medya

Konular:
Dijital Gündem
Bilişim
TR-AB İletişim Stratejisi
Siber Güvenlik
Siyasi Kriterler
Kıbrıs

 
         

 

  Ahmet Emre USTA
UZMAN
aeusta@ikv.org.tr

Fasıllar:
Malların Serbest Dolaşımı
Kamu Alımları
Ulaştırma
Trans-Avrupa Ağları
İşletme ve Sanayi Politikası
Gümrük Birliği

Konular:
STA ve TTIP
Brexit
Ekonomik Kriterler

 
         
  Tunç İbrahim CEYLAN
YARDIMCI UZMAN
tceylan@ikv.org.tr

Fasıllar:
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
Balıkçılık
Konular:
AB Genişleme Politikası
Göç ve Mülteci
Vize ve Geri Kabul

 
         
  Bared ÇİL
YARDIMCI UZMAN
bcil@ikv.org.tr

Fasıllar:
Bilim ve Araştırma
Bilgi Toplumu ve Medya
Tükteticinin ve Sağlığının Korunması
İstatistik
Konular:
Dijital Gündem
Bilişim
Siber Güvenlik
Sağlık Birliği

   
         
  Aygen TORUN
YARDIMCI UZMAN
atorun@ikv.org.tr

Fasıllar:
Çevre
Enerji
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
Balıkçılık
Konular:
İklim Değişikliği
İklim Diplomasisi

   
         
  Melike SÖNMEZ
YARDIMCI UZMAN
msonmez@ikv.org.tr

Fasıllar:
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Yargı ve Temel Haklar
İşletme ve Sanayi Politikası
Çevre
Konular:
Siyasi Kriterler
İklim Değişikliği
Kıbrıs

   
         
  Kerem KILIÇARSLAN
YARDIMCI UZMAN
mkkilicarslan@ikv.org.tr

Fasıllar:
Dış İlişkiler
Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Ulaştırma
Trans-Avrupa Ağları
Konular:
AB Kurumları
AB Dış Politikası
AB Genişleme Politikası

   
         
  Hatice Zeynep ŞEN
YARDIMCI UZMAN
hzsen@ikv.org.tr

Fasıllar:
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Yargı ve Temel Haklar
Eğitim ve Kültür
İşçilerin Serbest Dolaşımı
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
Konular:
Siyasi Kriterler
Göç ve Mülteci
Vize ve Geri Kabul
Ekonomik Kriterler

   
         
  Deniz BAL
YARDIMCI UZMAN
dbal@ikv.org.tr

Fasıllar:
Dış İlişkiler
Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Yargı ve Temel Haklar
Şirketler Hukuku
Konular:
Sivil Toplum
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Göç ve Mülteci
Siyasi Kriterler

   
         
  Hatice Fulya TOPYILDIZ
YARDIMCI UZMAN
ftopyildiz@ikv.org.tr

Fasıllar:
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Yargı ve Temel Haklar
Ekonomik ve Parasal Politika
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Mali Hizmetler
Mali Kontrol
Mali ve Bütçesel Hükümler
Vergilendirme
Konular:
Göç ve Mülteci
Siyasi Kriterler

   
         
  Fırat AKAN
YARDIMCI UZMAN
fakan@ikv.org.tr

Fasıllar:
Enerji
Çevre
Bilgi Toplumu ve Medya
Eğitim ve Kültür
Rekabet
Konular:
Dijital Gündem
Bilişim
İklim Değişikliği
İklim Diplomasisi

   
         
 İDARİ KADRO  


 

 

 


 

Mehmet POYRAZLI
BASIN DANIŞMANI
mpoyrazli@ikv.org.tr

   
 
 

Zuhal YILMAZ
İDARİ SEKRETER
zyilmaz@ikv.org.tr

İKV Kurucu Mütevelli ve Destekçi Kuruluşlar ile İlişkiler ve Koordinasyon

Başkanlık ve Genel Sekreterlik ile İletişim

İKV Temsil Faaliyetleri

 

 

 

  Filiz TAKVİM
MALİ İŞLER SORUMLUSU
muhasebe@ikv.org.tr
   

 

 

  Seda YAMAN
KÜTÜPHANE SORUMLUSU
syaman@ikv.org.tr
   


 
 

Gülsen GÜÇLÜ
BRÜKSEL OFİS SEKRETER
g.guclu@skynet.be

   

 

 

  Ramazan YAMAN
MAKAM ŞOFÖRÜ
   

 
 

Sevgi ADINISEVER
OFİS GÖREVLİSİ

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=21