HAKKIMIZDA » KURUMSAL YAPI » İKV KADROSU | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

GENEL SEKRETERLİK 

 


Doç.Dr. Çiğdem NAS
GENEL SEKRETER cnas@ikv.org.tr

  

 
M.Gökhan KİLİT
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
gkilit@ikv.org.tr
 
BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ
 

 

Haluk NURAY
BRÜKSEL TEMSİLCİSİ
ikvnet@skynet.be

 

 
MÜDÜRLÜKLER 

 

Çisel İLERİ
ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
cileri@ikv.org.tr

 

UZMAN KADRO
  Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU
KIDEMLİ UZMAN
scapanoglu@ikv.org.tr

Fasıllar:
Ekonomik ve Parasal Politika
İşletme ve Sanayi Politikası
Mali ve Bütçesel Hükümler
Mali Hizmetler
Sermayenin Sebest Dolaşımı
Vergilendirme
Mali Kontrol
Konular:
Ekonomik Kriterler
Türkiye-AB Mali İşbirliği


 


Yeliz ŞAHİN
KIDEMLİ UZMAN
ysahin@ikv.org.tr


Fasıllar:
Dış İlişkiler
Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Eğitim ve Kültür
Sosyal Politika ve İstihdam
Konular:
AB Kurumları
AB Dış Politikası
Kıbrıs
AB Genişleme Politikası


 

 

 
Şehnaz DÖLEN
KIDEMLİ UZMAN
sdolen@ikv.org.tr


Fasıllar:
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
Çevre
Bilim ve Araştırma
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Vergilendirme
Konular:
Dijital Gündem
Bilişim
Sağlık Birliği
Brexit


  Emre ATAÇ
UZMAN
eatac@ikv.org.tr


Fasıllar:
Sosyal Politika ve İstihdam
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Vergilendirme
Konular:
Akdeniz için Birlik
Siyasi Kriterler
Orta Doğu ve Güvenlik
BRICS

 


 

 


Melis BOSTANOĞLU
UZMAN
mbostanoglu@ikv.org.tr

Fasıllar:
Çevre
Enerji Politikası
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
Bilim ve Araştırma
Konular:
İklim Değişikliği
Sağlık Birliği

 

 

Oğuz GÜNGÖRMEZ
UZMAN
ogungormez@ikv.org.tr

Fasıllar:
Dış İlişkiler
Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Adelet, Özgürlük ve Güvenlik
Yargı ve Temel Haklar
Konular:
Siyasi Kriterler
Brexit
Göç ve Mülteci
Vize ve Geri Kabul
  
Zafer Can DARTAN
YARDIMCI UZMAN
zcdartan@ikv.org.tr


Fasıllar:
Sosyal Politika ve İstihdam
Rekabet
İstatistik
Ulaştırma
Trans-Avrupa Ağları
Konular:
Siyasi Kriterler
Göç ve Mülteci

 


  Mukaddes ÇAKIR
YARDIMCI UZMAN
mcakir@ikv.org.tr

Fasıllar:
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güv. Veterinerlik ve Bitki Sağ.
Balıkçılık
Eğitim ve Kültür
Konular:
Gümrük Birliği
STA ve TTIP

 

  Nagehan Nur UYSAL
YARDIMCI UZMAN
nuysal@ikv.org.tr

Fasıllar:
Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Ar. Ko.
Sosyal Politika ve İstihdam
Bilim ve Araştırma
Fikri Mülkiyet Hukuku
Bilgi Toplumu ve Medya
Konular:
Gümrük Birliği
STA ve TTIP
TR-AB Mali İşbirliği
Sivil Toplum
Dijital Gündem

 

 

  Sema Nur YENİYILDIZ
YARDIMCI UZMAN
syeniyildiz@ikv.org.tr

Fasıllar:
Dış İlişkiler
Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Bilgi Toplumu ve Medya
Fikri Mülkiyet Hukuku
Şirketler Hukuku
Eğitim ve Kültür
Konular:
Dijital Gündem
Bilişim
TR-AB İletişim Stratejisi
Siber Güvenlik
İklim Diplomasisi

 

 

  Erdem TEKÇİ
YARDIMCI UZMAN
tekcie@ikv.org.tr

Fasıllar:
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güv. Veterinerlik ve Bitki Sağ.
Balıkçılık
Ekonomik ve Parasal Politika
Sermayenin Serbest Dolaşımı
Vergilendirme
Şirketler Hukuku
İş Kurma Hakkı ve Hiz. Sun. Ser.
Konular:
Ekonomik Kriterler
Vize ve Geri Kabul
Göç ve Mülteci
Sivil Toplum
TR-AB Mali İşbirliği

 

 

  Mehmet Can SEZGİN
YARDIMCI UZMAN
mcsezgin@ikv.org.tr

Fasıllar:
Çevre
Enerji Politikası
İş Kurma Hakkı ve Hiz. Sun. Ser.
Malların Serbest Dolaşımı
Kamu Alımları
İşçilerin Serbest Dolaşımı
Konular:
Gümrük Birliği
STA ve TTIP
İklim Değişikliği
İklim Diplomasisi
Vize ve Geri Kabul

 

 

  Ahmet Emre USTA
YARDIMCI UZMAN
aeusta@ikv.org.tr

Fasıllar:
Malların Serbest Dolaşımı
Kamu Alımları
Ulaştırma
Trans-Avrupa Ağları
Adelet, Özgürlük ve Güvenlik
Yargı ve Temel Haklar
Konular:
Gümrük Birliği
STA ve TTIP
Brexit

       
 İDARİ KADRO


 

 

 


 

Mehmet POYRAZLI
BASIN DANIŞMANI
mpoyrazli@ikv.org.tr

 


Fasıllar:
Bilgi Toplumu ve Medya

Konular:
Sivil Toplum
Türkiye-AB İletişim Stratejisi


 


Suna DAĞDEVİR
İDARİ SEKRETER
MALİ İŞLER SORUMLUSU
skucukelci@ikv.org.tr


İKV Kurucu Mütevelli ve Destekçi Kuruluşlar ile İlişkiler ve Koordinasyon

Başkanlık ve Genel Sekreterlik ile İletişim

İKV Temsil Faaliyetleri

 
 

Zuhal YILMAZ
SEKRETER
MALİ İŞLER SORUMLUSU
zyilmaz@ikv.org.tr

 

İKV Kurucu Mütevelli ve Destekçi Kuruluşlar ile İlişkiler ve Koordinasyon

Başkanlık ve Genel Sekreterlik ile İletişim

İKV Temsil Faaliyetleri 
 

GÜLSEN GÜÇLÜ
BRÜKSEL OFİS SEKRETER
g.guclu@skynet.be

 

 

 


 
 

Ramazan YAMAN
MAKAM ŞOFÖRÜ

  

Satılmış ÖZCAN
OFİS GÖREVLİSİ

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=21