GÜNDEMDEN » 2014 » İKV BAŞKANI GÜMRÜK BİRLİĞİ PANELİNDE KONUŞTU | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

TOBB ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen ve Dünya Bankası’nın Türkiye-AB gümrük birliği ile ilgili hazırladığı raporun açıklandığı toplantıya katılan İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, düzenlenen panelde konuştu.

İKV Başkanı Vardan, Avrupa Komisyonu’nun girişimi ile dünya Bankası tarafından hazırlanan raporu olumlu bulduğunu söyledi. Raporda gümrük birliğinin işleyişi ile ilgili sıkıntılara çözüm önerileri ile birlikte gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesi konusunun bütüncül bir yaklaşım ile ele alınmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Vardan gümrük birliğinin ihracatın gelişmesine, ürün kalitesinin artmasına ve Türk sanayisinin rekabet gücünü ilerletmesine neden olduğunu belirtmekle birlikte, gümrük birliğinin asimetrik yapısından kaynaklanan sorunların da vakit kaybetmeden çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Ömer Cihad Vardan, AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı STA’lar sürecine Türkiye’nin bir gümrük birliği ortağı olarak dahil olmasının gereğine değindi ve anlaşmaların Türkiye ile de eş zamanlı olarak müzakere edilmesi ve aynı zamanda yürürlüğe girmesinin önemini vurguladı. Bunun yanında taşıma kotalarının da ihraç ürünlerinin taşınmasına tarife dışı bir engel getirdiğini vurgulayan Vardan, vize konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle gümrük birliği içinde AB ülkeleri ile ticaret yapan, AB’ye iş anlaşmaları, fuara katılma, malını satma gibi amaçlarla gitmek isteyen Türk iş adamları için vizenin önemli bir engel teşkil ettiğini belirten Vardan, vize muafiyeti sürecinin hızla uygulamaya geçirilmesinin yararlı olacağını vurguladı. Vardan, Dünya Bankası raporundaki çözüm önerilerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.

İKV Başkanı Vardan, gümrük birliğinin “upgrade” edilmesi ile ilgili olarak, gümrük birliğinin dünya ticaretindeki ve gerek Türkiye gerekse AB’deki gelişmelere paralel olarak güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti. Dünya Bankası raporunda yer alan, gümrük birliğinin kapsamının tarım ve hizmet sektörlerinin dahil edilmesi yoluyla genişletilmesine yönelik öneriler ile ilgili olarak ise, bu konunun kapsamlı etki analizleri ve araştırmalar yapılarak incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Vardan, gümrük birliği ile ilgili olarak iki tarafın da şikayetine yol açan sorunların çözümü için vakit geçirilmeden harekete geçilmesinin önemini vurguladı ve yapıcı diyalog ve somut adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Vardan sözlerinin sonunda, Türkiye’nin tam üyelik hedefine vurguda bulundu ve esas sürecin Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinin başarı ile sonuçlandırılması olduğunu belirtti. Vardan şunları ekledi:

“Dünya Bankası raporunda ele alınan yaklaşım ile sorunlar Avrupalı ve Türk yetkililer önünde bir kez daha gözler önüne serilmiş olup, farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği öncülüğünde Türkiye tarafında müzakerelerde gerekli eksiklerin giderilmesi ve sorunların çözümünde aşama kaydedilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Bu anlamda AB’nin desteği ve yapıcı tutumu kritik önemdedir. Türkiye AB ilişkilerinde tıkanıklığı aşmak için ihtiyaç duyulan sıçrama taşı (stepping stone) iki tarafın ortak çabaları sonucunda ortaya çıkacaktır.”

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=196