GÜNDEMDEN » 2016 » 2016 AB ULAŞTIRMA SKOR TAHTASI’NDA NELER VAR? | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Avrupa Komisyonu, 27 Ekim 2016 tarihinde, AB üye ülkelerinde ulaştırma alanındaki son gelişmeleri içeren Ulaştırma Skor Tahtasını kamuoyuna açıkladı. Skor tahtası; Eurostat, Avrupa Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve OECD başta olmak üzere birçok farklı kaynaktan alınan ve derlenen veriler temelinde hazırlandı. Bu çerçevede Komisyon, üye ülkelerin son yıllarda ulaştırma alanındaki performanslarını takip etmeyi amaçlıyor.

Ulaştırma Skor Tahtası, karayolu, demiryolu, deniz taşımacılığı ve havayoluna ilişkin verileri barındırıyor. Bu yıl için hazırlanan skor tahtasında, üye ülkelerin ulaştırma alanındaki 30 farklı kategorideki performansları mercek altına alındı. Buna ek olarak açıklamada, ulaştırma sektörünün AB’deki sera gazı emisyonlarının yüzde 23’ünü ve Avrupa’nın toplam enerji tüketiminin ise yüzde 33’ünü oluşturduğu hatırlatıldı. Komisyon, söz konusu alandaki nihai hedefinin AB vatandaşları için daha güvenilir, erişilebilir ve makul bir ulaştırma sektörü yaratmak olduğunun da altını çizdi.

Ulaştırma Skor Tahtası, aşağıdaki kategorilere ilişkin verileri içeriyor:

- Tek Pazar;

- Altyapı;

- Çevresel etki;

- Güvenlik;

- AB mevzuatının içselleştirilmesi;

- AB hukukunun ihlali;

- İnovasyon ve araştırma politikaları;

- Lojistik.

Skor Tahtası kapsamında hazırlanan tablo hangi üye ülkenin belirlenen kategorilerde kaç kez en yüksek ve en düşük performansı sergilediğini gösteriyor. Genel skor ise pozitif skordan negatif skorun çıkarılması yoluyla hesaplanıyor. En iyi performansı gösteren üye ülkeler yeşil ile en zayıf performansı gösteren üye ülkeler ise kırmızı ile işaretleniyor.

Skor Tahtasında en iyi puanı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Hollanda aldı. 15 ayrı kategoride yüksek puan alan Hollanda’yı, sırasıyla, İsveç, Almanya ve Avusturya takip ediyor. Yatırım, ulaştırma güvenlik alanı ve AB mevzuatının uygulanmasında söz konusu ülkelerin önde olduğu hatırlatıldı.

Skor Tahtası, 3 ana bulguyu sıraladı:

1. Düşük emisyonlu hareketlilik

Açıklamaya göre, daha sürdürülebilir ve çevreci bir ulaştırma sistemi yaratılmasında yol kat edildi. Bu kapsamda, ulaştırma sektöründeki yenilenebilir enerji ve alternatif yakıt kullanan arabaların artışı örnek olarak verildi. Buna rağmen Komisyon, bu alanda üye ülkeler arasında önemli farklılıkların devam ettiğini ve bu alanda ilerlemenin kaydedilmesi için bir potansiyelin olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, Temmuz 2016’da Komisyon tarafından kabul edilen Düşük Emisyonlu bir Ulaştırma için Strateji hatırlatıldı.

2. Altyapı

 Ulaştırma altyapısında yapılan yatırımların etkilerinin tam olarak görülmesinin zaman aldığı ifade edildi. Gelecek yıllarda söz konusu alanda, özellikle Avrupa’yı Bağlayan Yardımı (Connecting Europe Facility) ile Komisyon’un Avrupa İçin Yatırım Planı (Investment Plan for Europe) çerçevelerinde sektörde daha fazla yatırımın gerçekleşeceği vurgulandı.

3.İnsanlar

Avrupa’da tüm ulaştırma biçimlerine (kentsel, demiryolu, havayolu, denizyolu…) ilişkin tüketici memnuniyetinde bir artışın tespit edildiği kaydedildi. Diğer bir önemli tespit, yolda gerçekleşen kazalardaki ölümlerdeki durağanlık oldu. Buna ek olarak, hâlihazırda Avrupa yollarının dünyanın en güvenli yolları olduğu ancak 2020 yılı trafik kazalarındaki ölümlerin yarıya indirilmesi hedefinin gerçekleştirilmesi için üye ülkelerin çabalarının yoğunlaştırılması gerekliliği dile getirildi. Son olarak, sektördeki çalışan kadınların oranının arttığı, ancak kadınların toplam payının halen hayli düşük olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede Komisyonun sektörde kadınlara daha fazla istihdam olanakları yaratılması için yeni girişimleri düşündüğü ifade edildi.

Deniz SERVANTIE, Yardımcı Uzman 

Aşağıdaki tabloda üye ülkelerin performansları görülebilir: 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=1622