AB VE ÜYE DEVLETLERDEKİ GELİŞMELER » AB DÖNEM BAŞKANLIKLARI » AB DÖNEM BAŞKANLIĞI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

AB Üye Devletleri, AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini altı aylık dönemlerde yürütmektedirler. AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda, Aralık 2011 tarihinde başlatılan “Üçlü Program” (Trio) ile üçlü dönem başkanlığı sistemine geçilmiştir. Söz konusu program, üçlü dönem başkanlıkları çerçevesinde belirlenen ekonomik büyüme ve istikrar, iş imkânlarının artırılması ve kolaylaştırılması, Tek Pazar’ın derinleştirilmesi ve mali istikrar reformlarının artırılması gibi önceliklerin gerçekleştirilmesi bakımından başkanlık eden AB Üye Devletleri’ne ciddi sorumluluklar getirmektedir.

Bu kapsamda, İrlanda, Litvanya ve Yunanistan, ilk trio’yu oluştururken; ikinci trio’yu, 2014 yılının 2’nci dönem başkanlığını üstlenecek olan İtalya, 2015 yılının 1’nci dönem başkanlığını üstlenecek olan Letonya ve 2015 yılının 2’nci dönem başkanlığını üstlenecek olan Lüksemburg oluşturmaktadır. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ise on sekiz ay süreyle "Üçlü Program"; Hollanda, Slovakya ve Malta tarafından yürütülmektedir.

SLOVAKYA DÖNEM BAŞKANLIĞI

1 Temmuz 2016 tarihinde Slovakya, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Hollanda’dan devraldı. 2004 yılında AB üyesi olan, 2007 yılında Schengen Bölgesi’ne entegre olan ve 2009 yılında ise Avro Alanı’na dâhil olan Slovakya, ilk kez AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürütme görevini üstleniyor.

Slovakya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı önceliklileri ise şu şekilde:

- Ekonomik anlamda güçlü bir Avrupa

- Modern Tek Pazar

- Sürdürülebilir Göç ve Sığınma Politikası

- Küresel aktör olarak Avrupa

Slovakya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince öncelikli çalışma alanlarından birinin, AB’nin, dünya çapında rekabet gücünü artırması için Ekonomik ve Parasal Birliğin derinleştirilmesine yönelik atacağı adımlar olması bekleniyor. Bu dönemde AB’nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve yeni istihdam imkânlarını yaratmak için yatırımları teşvik edici girişimlere ağırlık vermesi öngörülüyor. Öte yandan, 2017 yılının bütçesine ilişkin görüşmeler ve Sermaye Piyasaları Birliği konusu da Slovakya’nın ekonomi gündemini oluşturuyor.

AB Tek Pazarı’nın bir başarı hikâyesi olmasına rağmen, söz konusu pazarın işleyişine ilişkin önemli sorunların olduğu biliniyor. Bu bağlamda, Slovak hükümeti, AB’nin Dijital Tek Pazar oluşturma hedefi doğrultusunda, dijital ekonominin önündeki engellerin kaldırılmasına, e-hizmetlerin yaygınlaştırılmasına, pazara erişimin kolaylaştırılmasına, tüketicilerin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğini açıkladı. Tek Pazar çerçevesinde ayrıca Enerji Birliği’nin oluşturulması da öncelikler arasında yer alıyor. Enerji Birliği ile enerji arz güvenliğinin ve AB’nin bu alandaki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Günümüzde Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde önemli bir konuma sahip göç konusuna ilişkin olarak, Slovakya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda, AB’nin dış sınırlarının korunması çalışmalarının yürütülmesi öngörülüyor. Nitekim, sınır güvenliğini artıran ve aynı zamanda yeni ve modern teknolojilerin kullanımıyla Schengen ülkelerine giriş prosedürlerini kolaylaştıran ve hızlandıran “Akıllı Sınırlar Paketi”nin hayata geçirilmesi gündemde olacak.

Üçüncü ülkeler ile dış ilişkilerin geliştirilmesi önceliği etrafında AB’nin küresel aktör konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, özellikle başta AB için kilit ekonomik ortakları olmak üzere üçüncü ülkeler ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi öncelikler arasında yer alıyor. Slovak hükümeti komşu bölgelerde istikrar, refah ve demokrasi değerlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çabalarına devam edeceğini açıkladı. Bu amaca yönelik genişleme politikasının oynadığı önemli rolün altı çiziliyor.

Britanya’da yapılan AB referandumunda ayrılık kararının çıkmasının ardından Slovakya, kritik bir dönemde görevi üstleniyor. Bu sürecin iyi yönetilmesi, Slovakya açısından önemli bir sınav olacak. Bu bağlamda, 16 Eylül 2016 tarihinde Bratislava’da düzenlenecek gayri resmi AB Zirvesi’nde İngiltere’nin AB’den çıkması durumu çerçevesinde AB’nin geleceği ele alınacak.

Eski AB Dönem Başkanlıkları için lütfen tıklayınız.

Gelecek Dönem Başkanlıkları için lütfen tıklayınız.

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=1584