GÜNDEMDEN » 2016 » AVRUPA KOMİSYONU 2015 TEMEL HAKLAR RAPORUNU YAYIMLADI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Avrupa Komisyonu, 2010 yılından itibaren hazırlıklarına başlanan AB Temel Haklar Bildirgesi’nin Uygulamasına Dair Raporunu 19 Mayıs 2016 tarihinde yayımladı. Rapor, AB üye ülkelerindeki temel hakların nasıl uygulandığı konusunda geniş bilgiler sunuyor. Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, temel hakların AB’nin esasını oluşturduğunu ve son zamanlardaki yabancı düşmanlığı, nefret söylemlerinin artışı ile söz konusu hakların baskı altına alındığının altını çizdi. Timmermans, bu çerçevede demokrasi, temel haklar ve hukukun üstünlüğünün korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Raporda, 2015 yılında temel hakları teşvik eden birtakım yasaların geçtiğini, bu kapsamda özellikle Veri Güvenliği reform paketi, Çocuklar için özel garantilere ilişkin Yönerge ve Mağdur Hakları Yönergesi’nden söz ediliyor. Ayrıca Raporda, 2015 yılı boyunca Komisyonun AB çapında göçün daha iyi bir şekilde yönetilmesine dair çalışmalarının Temel Haklar Bildirgesi ışığında gerçekleştirildiğinin altı çiziliyor. Buna ek olarak söz konusu bildirgenin Avrupa Adalet Divanı tarafından nasıl uygulandığına dair örnekler verilerek, AB içtihadında yaşanan son gelişmeler konusunda bilgiler veriliyor.

Raporda Komisyon, AB çapında temel hakların yüksek bir seviyede korunmasını sağlamakta kararlı olduğunu ve bu çerçevede alınan tüm yasama önerilerinin bildirgeye uygun olmasını incelemekle yükümlü olduğunu dile getiriyor. Buna ek olarak, diğer AB kurumları ve ajanslarıyla bu kapsamda işbirliğinin pekiştirilmesi yönündeki çalışmalara da devam edileceği ifade ediliyor. Bu çerçevede, özellikle Temel Haklar Ajansı ve Avrupa Konseyine atıfta bulunuluyor. Komisyon ayrıca fonlama ile eğitim hedefleri, sivil toplum ile diyalog ve mahkemeler ile üye ülkeler arasındaki diyaloğu sağlayacak pratik araçlarla, temel AB değerleri ve AB Temel Haklar Bildirgesi’ne ilişkin farkındalığı arttırmayı hedeflediğini dile getiriyor. 

Bu yılki raporda, Ekim 2015’de ilki gerçekleştirilen Temel Haklar Üzerine Yıllık Kolokyumdan (Annual Colloquium on Fundamental Rights) bahsediliyor. Söz konusu kolokyumun ana teması “Hoşgörü ve Saygı: Avrupa’da Antisemitizm ve İslamofobi’yi Önlemek ve Mücadele Etmek” olmuştu. 17 ve 18 Kasım 2016 tarihlerinde Brüksel’de “Medya’da Çoğulculuk ve Demokrasi” başlığı altında ikinci yıllık kolokyumun düzenlenmesi öngörülüyor.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=1427