GÜNDEMDEN » 2016 » İKV BAŞKANI TÜRKİYE-AB YÜKSEK DÜZEYLİ EKONOMİ DİYALOĞU TOPLANTILARINA KATILDI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Türkiye ve AB arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek ve iki tarafın iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren bir platform oluşturmak amacıyla başlatılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun ilk toplantısı 25-26 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye’de (Ankara ve İstanbul) gerçekleştirildi. Bu toplantıya katılmak üzere Türkiye’ye gelen AB heyeti Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Ekonomik ve Mali İşler ile Vergi ve Gümrükler'den Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Genişleme ve Komşuluk Politikaları’ndan Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık'tan Sorumlu Üyesi Karmenu Vella’dan oluşmuştur.

Toplantının ilk gününde AB heyeti ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den oluşan Türk heyeti,  iş dünya temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceği hususunu tartıştılar.  TOBB, Eurochambers, Business Europe, TÜSİAD, TİM, İKV, MÜSİAD, TÜRKONFED, DEİK, TESK, YASED gibi Türkiye ve AB’nin önde giden iş dünya temsil örgütlerinin yanı sıra Avrupa finans kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bir kapalı oturumda, Türk-AB ilişkilerinin güçlendirilmesinde Türkiye’nin aleyhine işleyen vize ve taşıma kotalarının kaldırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türkiye’nin AB kalıtım müzakere sürecine hız verilmesinin gerektiği mesajları ön plana çıktı. Tüm bunların yanı sıra Türkiye’nin TTIP sürecine dâhil edilmesinin de önemine işaret edildi. Başta TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere birçok temsilci tarafından bu Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog sayesinde iş dünyasının ilk defa hem Türk hükümetinin ve Avrupa Komisyonu’nun yetkilileriyle bir araya gelme imkânının yaratılmış olması olgusunun önemine dikkat çekildi.

Toplantıda söz alan İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aşağıdaki noktalara dikkat çekti:

“Türkiye ve AB ilişkilerinin canlandırılmasına yönelik Yüksek Düzeyli diyalog mekanizmaları ümit verici bir gelişmedir. Ancak ilişkilerde esas çerçeveyi katılım müzakereleri oluşturmalıdır. Müzakerelerin tek bir üye devlet tarafından bloke edilmesi ve 500 milyonun üzerinde bir nüfus olan AB ve 77 milyonluk Türkiye’nin ilişkilerine zarar vermesi kabul edilebilir değildir. Süreçte GKRY tarafından açılması bloke edilen yargı ve temel haklar ve adalet, özgürlük ve güvenlik gibi fasılların açılması Türkiye’de siyasi reformların devamlılığı açısından elzemdir. Vize serbestliği için belirlenen Haziran 2016 hedef tarihine uyulması da Türkiye’de AB’ye desteğin devamı ve sivil toplum diyaloğunun ilerletilmesinin yanında, iş dünyasının AB iç pazarına daha kolay erişim sağlaması açısından da yararlı olacaktır.”

Bu toplantının ardından AB Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından ve TOBB ile TEPAV işbirliğinde “Doğrudan Yabancı Yatırım ve Türkiye’de Yatırım Ortamı” başlıklı bir konferans düzenlendi.  Söz konusu konferansta, özellikle Türkiye’deki iş ortamı değerlendirilip nasıl iyileştirilebileceği hususu kapsamlı olarak ele alındı. Bu bağlamda, bir yandan Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesi, ileri teknoloji ve yüksek katma değere dayalı bir sanayiye geçiş yapılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Diğer yandan da, Türkiye’de güçlü, şeffaf, demokratik kurumların olmasının, hukukun üstünlüğünün ve temel insan haklarına saygının sağlanmasının önemi üzerinde de duruldu.

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu çerçevesinde ikinci gün (26 Nisan) Ankara’da düzenlenen toplantı hükümetler arasında düzeyde gerçekleştirildi. Hükümetler arası düzenlenen bu toplantıya ayrıca Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da katıldılar. Bu toplantıda Türk ve AB yetkililerince, AB ve Türkiye'nin ekonomik durumları, Türkiye’deki yapısal reform süreci, iş yapma ve yatırım ortamı gibi konular ele alındı.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantılarının sonucuna ilişkin, Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Katainen’in yaptıkları ortak basın toplantısında, Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirmek ve geliştirmek istediği belirtildi. Basın toplantısında ayrıca, iş dünyasının bu süreçte oynayacağı rolün önemi vurgulanarak, iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam edeceği açıklandı. Bu görüşmelerde öne çıkan konuların önümüzdeki yıl Brüksel’de düzenlenecek ikinci toplantıda kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ifade edildi. 

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=1389