GÜNDEMDEN » 2015 » TÜRKİYE’DE İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ SÜRECİ YAVAŞLADI MI? | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Dünya Bankası’nın hazırladığı “İş Yapma Endeksi 2016: Düzenleyici Kalitenin ve Verimliliğin Ölçülmesi” raporu 27 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. Bilindiği üzere, 2003 yılından beri her yıl hazırlanan söz konusu “İş Yapma Endeksi” (Doing Business) raporlarında ülkelerdeki yerel şirketlerin iş kurmalarını ve iş yapmalarını etkileyen bir dizi düzenleme mercek altına alınıyor. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi, bu yılki değerlendirme yine 10 gösterge (“İşe Başlama Kolaylığı”, “İnşaat İzinlerinin Alınması”, “Elektrik Bağlatma”, “Tapu Siciline Kayıt”, “Kredi Alma”, “Azınlık Pay Sahibi Yatırımcılarının Korunması”, “Vergilerin Ödenmesi”, “Sınır Ötesi Ticaret”, “Sözleşmelerin Uygulanması” ve “İflasın Çözümü”) kapsamında yapıldı.

Raporda, Avrupa ve Orta Asya ülkeleri kategorisinde yer alan Türkiye, orta gelir düzeyine sahip ülkeler arasında değerlendiriliyor. Bu yılki endekste, 189 ülke arasında, Türkiye 55’inci sırada yer alıyor.

Türkiye'nin iş ortamına ilişkin daha detaylı biligiler için İKV Kımdeli Uzmanı'nın hazırladığı değerlendirme notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=1126