GÜNDEMDEN » 2014 » İKV STA BİLGİ VE KAPASİTE MERKEZİ’NİN İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) sayıları giderek artan ve dünya ticaretinde önemli bir yeri ve etkisi olan Serbest Ticaret Anlaşmalarını (STA) izlemek ve analiz etmek üzere bir “STA Bilgi ve Kapasite Merkezi” oluşturdu. İKV bünyesinde çalışma yapacak olan bu merkeze TOBB, İSO, İTO, TİM gibi İKV’nin mütevelli kurumları ve DEİK ile MÜSİAD destek verdi. İKV’nin yanı sıra, bu kurumlardan da katılımcıların katkıda bulunduğu STA Bilgi ve Kapasite Merkezi ile özel sektörde STA’lar ile ilgili bilgi üretmek, analizler yapmak ve STA’ların iş dünyası ve çeşitli sektörler üzerindeki etkilerini araştırarak görüş oluşturmak hedefleniyor. 21 Nisan’da yapılan ilk toplantıda Ekonomi Bakanlığı Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Başkanı Ayşe Figen Safalı ve İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray sunumlar gerçekleştirdi.

 

İKV Yönetim Kurulu, dünya ticaretindeki gelişmeler ışığında, bir STA Bilgi ve Kapasite Merkezi oluşturma kararı almıştı. Bu Merkez ile iş dünya temsilcilerini buluşturan, tüm yeni nesil STA’lar ve özellikle AB ile ABD arasında müzakereleri yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na (TTYO) ilişkin süreçlerin yakından takip edilmesi ve Türk iş dünyasının bu gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Toplantının açılış konuşmasında, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV’nin liderliğinde başlatılan STA Bilgi ve Kapasite Geliştirme Merkezi Projesi hakkında katılımcılara kısaca bilgi verdi. STA Bilgi ve Kapasite Geliştirme Merkezi’nin Türk iş dünyasını bir araya getiren bir platform özelliği taşıyacağını ve bu bağlamda katılımcı kurumlar arasında işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağını vurgulamıştır. STA Bilgi ve Kapasite Geliştirme Merkezi ile, STA’lar ve özellikle TTYO’ya ilişkin yapılan çalışmaların koordinasyonunun sağlanması ve bu alanda Türkiye genelinde bilgi ve kapasitenin oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Doç. Dr. Çiğdem Nas, AB’nin ticaret politikasının ve tüm dünyada sayısı giderek artan yeni nesil STA’ların, Türkiye’yi ve özellikle Türk özel sektörünü nasıl etkileyeceğini daha iyi anlayabilmek için böyle bir proje gereksiniminin duyulduğunu belirtmiştir.

Ekonomi Bakanlığı’nın Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden, Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Başkanı Ayşe Figen Safalı, dünya hizmet ticaretindeki gelişmeler ışığında Türkiye’deki mevcut durum ve Türkiye’nin bulunduğu müzakere sürecindeki konumu ile Türkiye’nin son dönemde attığı adımlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda hizmet ticareti müzakerelerinin amacına ve kullanılan farklı tanımlara değinen Ayşe Figen Safalı, dünya ticareti çerçevesinde hizmet ticaret müzakere sürecinin yıllar içinde nasıl geliştiği konusunda da bilgi verdi. Bu bağlamda, 1995 yılında Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ile hizmet ticaretine ilişkin uluslararası kuralları ortaya koyan ilk çok taraflı anlaşma ve bugün yeni nesil STA’lar kapsamında hizmet ticareti müzakerelerini gibi hususları da ele almıştır. Ayşe Figen Safalı ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü’nün bazı üye ülkelerin arasında hizmet ticaretine yönelik bir uluslararası anlaşma (TISA)müzakere süreci hakkında bilgiler vererek, Türkiye’nin de bu müzakere de yer aldığı bu sürecin de yakından takıp edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Son olarak, Ayşe Figen Safalı, Türkiye’nin bu anlaşmalarda müzakere konumunu güçlendirebilmesi için kamu arasında koordinasyonun geliştirilmesi, özel sektörün bu süreçler hakkında daha iyi bilgilendirilmesi, mevzuat eksikliğinin giderilmesi ve hizmet sektörleri ile hizmet ticaretine yönelik istatistiklerin artırılması ve şeffaflığın sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.

İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ise, dünya ticaretindeki son gelişmeleri de ele alarak, bu konulara ilişkin yapılan önemli araştırma çalışmalarının yanı sıra STA Bilgi ve Kapasite Geliştirme Merkezi nezdinde öngörülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=102