HAKKIMIZDA » İKTİSADİ KALKINMA VAKFI | İKV - İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

"ÖZEL SEKTÖRÜN AB KONUSUNDAKİ İHTİSAS KURULUŞU"

İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşmış olan bir sivil toplum ve araştırma kuruluşudur. 1965 yılında kurulmuş olan Vakıf, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri alanında iş dünyası ve genel kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla araştırmalar yürütür, rapor ve kitap yayınlar, seminer ve benzeri toplantılar düzenler. Brüksel’deki İKV Temsilciliği 1984 yılından beri Vakfın AB kurumları ile ilişkilerini yürütmektedir. Özetle, İKV Türkiye’ye AB’yi, AB’ye de Türkiye’yi anlatır.

İKV, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimi ile 26 Kasım 1965 tarihinde, yani Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık oluşturan Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden yaklaşık 2 yıl sonra kurulmuştur. Bugün, kurucularının yanı sıra, başta TOBB olmak üzere TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), TÜSİAD, İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği), İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye Bankalar Birliği, TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Kocaeli Sanayi Odası gibi iş dünyası ve sektörleri temsil eden mütevelli kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Mütevelli kurumların yanında, otuzun üzerinde kuruluş da destekçi olarak Vakfın faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

İKV, kurulduğu günden beri Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalanması ile başlayan ve Katma Protokol, tam üyelik başvurusu, gümrük birliği, AB adaylığı ve katılım müzakereleri ile devam eden süreçte önemli roller üstlenmiştir. Yaptığı araştırma ve yayınlar ile AB’deki ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelerin takipçisi olmuş, bu sürecin etkileri konusunda uyarıcı ve bilgilendirici bir işlev üstlenmiş ve Türk özel sektörü başta olmak üzere kamuoyunun bu konularda bilgilenmesi ve hazırlıklı olmasına katkıda bulunmuştur. Örneğin, 1970 yılında imzalanıp 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol kapsamında, Türk sanayinin o zamanki Avrupa Topluluğu ülkelerine yaptığı ihracatta kotaların belirlenmesi için müzakere sürecinde yer almıştır.

İKV, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak zaman içerisinde faaliyet alanını genişletmiş, mütevelli kurum ve Vakıf destekçilerinin sayısını artırmıştır. Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de düzenlenen Zirve Toplantısı’nda Türkiye’nin AB üyeliğine aday bir ülke olduğunun teyidi ile birlikte İKV, faaliyetlerini üyelik sürecinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yoğunlaştırmış; Türk iş dünyasının temsilci kuruluşlarından aldığı destekle, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili konularda özel sektörün AB ve kamu ile ilişkilerindeki koordinasyon görevini de üstlenmiştir.

17 Aralık 2004 tarihinde 25 AB üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakerelerinin açılması kararını almasıyla Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi olan AB üyeliği yolunda önemli bir aşama katedilmiş; ülkemiz yeni ve zorlu bir sürece girmiştir.

Bu önemli süreçte, İKV’nin çalışmaları başta müzakere sürecine hazırlık olmak üzere AB ve Türkiye-AB ilişkilerinin gündemini oluşturan konular çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmeye, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının sürece en aktif şekilde katılımını sağlamaya ve dış tanıtıma odaklanmaktadır.

Türkiye’nin AB katılım sürecinde karşılaştığı çeşitli sorunlar ve bu sorunlara çözüm üretilmesi de İKV’nin güncel araştırma ve çalışma konuları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede İKV’nin güncel olarak, öncelikli araştırma ve çalışma alanları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Türkiye’nin AB üyeliği toplumsal bir projedir. Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektör temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarından üniversiteler ve medya temsilcilerine kadar toplumun tüm kesimlerine görev düşmektedir.

Kuruluşundan bu yana, hiçbir konjonktürel dalgalanmadan etkilenmeden AB üyeliği hedefi doğrultusundaki faaliyetlerini kararlılıkla ve aralıksız sürdüren İKV aynı kararlılık ve gayretle araştırma, bilgilendirme, tanıtım, eğitim ve koordinasyon çalışmalarını sürdürmeye ve üyelik sürecinin hızlandırılması ve hedefe bir an önce ulaşılmasına aktif bir şekilde destek vermeye devam edecektir.
 

Hedefler;


Faaliyetler;

https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=10