UZMAN KADROMUZ 

Çisel İLERİ
ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
cileri@ikv.org.tr

Fasıllar:
Enerji Politikası
Trans-Avrupa Ağları
Kamu Alımları
Konular:
AB Sürecinde Düzenleyici Etki Analizi
STA ve TTIP
Gümrük Birliği
AB Ajansları

 

M.Gökhan KİLİT
STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
gkilit@ikv.org.tr

 

 

Fasıllar:
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
Balıkçılık
Konular:
Siyasi Kriterler
Gümrük Birliği
STA ve TTIP
AB Bilgi Merkezi

 

 

           

Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU
KIDEMLİ UZMAN
scapanoglu@ikv.org.tr

Fasıllar:
Ekonomik ve Parasal Politika
İşletme ve Sanayi Politikası
Mali ve Bütçesel Hükümler
Mali Hizmetler
Mali Kontrol
Konular:
Ekonomik Kriterler

Yeliz ŞAHİN
KIDEMLİ UZMAN
ysahin@ikv.org.tr

Fasıllar:
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Eğitim ve Kültür
Konular:
AB Kurumları
AB Dış Politikası
Kıbrıs
AB Genişleme Politikası


 

İlge KIVILCIM
UZMAN
ikivilcim@ikv.org.tr

Fasıllar:
Çevre
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
Şirketler Hukuku
Konular:
İklim Değişikliği
Türkiye-AB Mali İşbirliği 

Ahmet CERAN
UZMAN
aceran@ikv.org.tr

Fasıllar:
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Yargı ve Temel Haklar
İşçilerin Serbest Dolaşımı
Fikri Mülkiyet Hukuku
Konular:
Vize ve Geri Kabul
Siyasi Kriterler

Deniz SERVANTIE
YARDIMCI UZMAN
dservantie@ikv.org.tr

Fasıllar:
Bilim ve Araştırma
Ulaştırma
Rekabet
İstatistik
Konular:
Gümrük Birliği
Vize ve Geri Kabul


Emre ATAÇ
YARDIMCI UZMAN
eatac@ikv.org.tr

Fasıllar:
Sosyal Politika ve İstihdam
Sermayenin Serbest Dolaşımı
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi
Vergilendirme
Konular:
Akdeniz için Birlik
Siyasi Kriterler


Selvi EREN
YARDIMCI UZMAN
seren@ikv.org.tr
 


 
Merve ÖZCAN
YARDIMCI UZMAN
mozcan@ikv.org.tr
 

 

 

 

 

UZMAN KADRO

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2017 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT