DİJİTAL ORTAMDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Yazdır

 Toplantıda yapılan sunumlara ulaşmak için tıklaynız:

Doç. Dr. Tekin Memiş

Av. Erdem Türkekul

Yeşim Baykal

Umut İlkay Kavlak

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinde ilerlemesi ve Dünya Ticaret Örgütü standartlarına uyum sağlaması açısından büyük önem taşıyan, dijital ortamda telif hakları konusu, 12 Haziran 2010 tarihinde İKV ile Kültür Bakanlığı’nın işbirliğinde İstanbul’da ele alındı. Meslek birlikleri, sanat dünyası ve üniversitelerden yüksek sayıda katılımcının yer aldığı konferansta, dijital ortamda fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasına ilişkin konular derinlemesine tartışıldı.
 
Konferansta yer alan konuşmacılar ve öne çıkardıkları noktalar şu şekilde özetlenebilir:
 
·        Türkiye’nin DTÖ Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Bozkurt Aran’ın oturum başkanlığı yaptığı konferansın ilk bölümünde, dijital ortamda fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasına ilişkin uluslararası düzenlemeler ele alınmıştır. Bu kapsamda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Avrupa Birliği’ndeki son gelişmeler uzman kişiler tarafından anlatılmıştır.
·        WIPO yetkilisi Richard Owens, 184 ülkenin taraf olduğu WIPO’nun fikri mülkiyet alanında oluşturulan en büyük organizasyon olduğuna değinmiş ve bu platformda alınan kararların devletler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve faydalanıcı bireyler için önemli olduğunu ifade etmiştir.
·        WIPO’da bir dönem direktörlük görevi yapan ve halen Microsoft’ta fikri mülkiyet hukuk müşaviri olan Richard Wilder, Microsoft’un dijital alanda telif haklarının uygulanmasına yönelik bakış açılarından bahsetmiştir. Özellikle arama motoru şirketleri (Google, Yahoo, Bing, vs) tarafından desteklenen ve dijital ortamda içerik paylaşımının ‘sınırsız’ olmasını savunan bakış açısını eleştirmiş ve “content-free” uygulamasının eser sahiplerine ve yaratıcılığın geliştirilmesine zarar vereceğini ifade etmiştir.
·        Uluslararası Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Program Yöneticisi Ahmed Abdel Latif, dijital ortamda fikri mülkiyet haklarına getirilen istisnaların nasıl uygulandığına ve bu istisnaların sınırlanmasına ilişkin sınırlamalara değinmiştir. Bu bağlamda, dünya üzerindeki korsanın 10’da birinin engellenmesi halinde dünyadaki GSYİH’nın %10 artacağını ifade etmiştir. Bu oranlamayı ülkemize uyarlayan Büyükelçi Aran, korsanla mücadele doğrultusunda Türkiye’nin önemli bir iktisadi ilerleme kaydedebileceğini dile getirmiştir.
·        AB Türkiye Temsilciliği’nde sektör Yöneticisi olan Umut İlkay Kavlak, AB’de fikri mülkiyet hakları alanında yaşanan son gelişmeleri dinleyicilerle paylaşmıştır. Kavlak, 11eylül 2009 tarihinde Birlik tarafından kabul edilen “Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in içeriğini ve uygulanması hususunda yaşanan sorunları ele almıştır. Aynı tarihten itibaren faaliyete geçen Avrupa Taklitçilik ve Korsan Gözlemevi’nin görev ve çalışmalarını gündeme getirmiştir.
·        Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema GM Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül’ün başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda Türkiye’de dijital ortamda telif haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler ve ülkemizin WIPO ve AB’ye uyum düzeyi ele alınmıştır.
·        Dokuzunca Kalkınma Planı Fikri Mülkiyet Hukuku Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olan Doç. Dr. Tekin Memiş, Türkiye’de yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve yapılması gereken değişikliklere değinmiştir. Bu kapsamda özellikle FSEK’te 1995 yılında yapılan düzenlemelerin günümüz şartlarına uyumlaştırılması gerektiğini dile getirmiştir.
·        Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK’ta görev yapan Doç.Dr. Ramazan Acun, elektronik imza ve elektronik zaman damgası uygulamalarını ele almıştır. Bir nevi noter görevi görebilecek zaman damgası uygulamasını ilgili web siteleri üzerinden göstermiş ve şartlarını detaylı olarak açıklamıştır.
·        Türkiye’nin DTÖ Nezdinde Daimi Temsilciliğinde hukuk müşaviri olan Yeşim Baykal, WIPO’daki uygulamaları ve son dönemdeki gelişmeleri gündeme taşımıştır. Bu kapsamda, genetik çalışmaların korunmasına ilişkin güncel tartışmalara değinmiş ve Sahtecilikle Mücadele Ticaret Anlaşması (ACTA) müzakerelerinde gelinen noktayı ele almıştır.
·        Son olarak, Türkekul Hukuk Bürosu kurucusu Erdem Türkekul, dijital ortamda fikri mülkiyet ihlallerini oluşturan koşulları ortaya oymuş ve yaşanan kayıplara değinmiştir.
 
 
İLETİŞİM | ANA SAYFA | ENGLISH © 2014 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed by: OrBiT