AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA ANKARA ANLAŞMASI’NIN 45. YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE BİR TOPLANTI DÜZENLENDİ Yazdır

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Hollandalı Parlamenter Emine Bozkurt’un ev sahipliğinde, 4 Kasım 2008 tarihinde İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) işbirliğiyle Ankara Anlaşması’nın 45. yıldönümü vesilesiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, AP Üyesi Emine Bozkurt, Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Volkan Bozkır, Başbakanlık Danışmanı Ali Alaybeyoğlu, IOT Başkanı Emin Ateş ve İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu tarafından birer konuşma yapıldı. Türkiye’den ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 200’ün üzerinde katılımcının yer aldığı toplantıda, Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde yerleşme ve iş kurma haklarına ilişkin yaşadıkları sorunların yanı sıra vize konusu da gündeme geldi.

      

AP Üyesi Emine Bozkurt tarafından yapılan açış konuşmasında, Adalet Divanı tarafından alınan kararların önemine vurgu yapılarak, içinde bulunulan sürecin hızlandırılması gerektiği ifade edildi. Aynı zamanda Bozkurt, bir Parlamenter olarak, bu konuyu Avrupa Komisyonu’nun gündeminde tutmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Bu bağlamda, özellikle Olli Rehn ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarına değindi.

 

Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından gerçekleştirilen konuşmada, Türkiye-AB ilişkilerinin çok uzun bir geçmişe sahip olduğu hatırlatılarak, mevcut sorunlara bu perspektiften yaklaşılması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, Ankara Anlaşması’nın 12. maddesinde işçilerin serbest dolaşımının güvence altına alındığını ifade etti. Büyükelçi aynı zamanda, Adalet Divanı tarafından alınan kararların önemine değindi.

IOT Başkanı Emin Ateş, AP’de bulunmaktaki amaçlarının hak talep etmek değil, verilmeyen hakkı dile getirmek olduğunu vurguladı. Hollanda’da yaşamakta olan göçmenlerin sorunlarına, Hollanda mahkemelerinin ve Avrupa Adalet Divanı’nın kararları bağlamında değinen Ateş, özellikle sosyal güvenlik ve vatandaşlık hakları konularında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Hollanda hükümetinin uyum adına ayrımcılık yaptığını ifade etti ve yerel mahkemelerin kararlarının uygulanmasında dahi problemler ortaya çıktığını gündeme getirdi.

 

Avrupa Komisyon’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Ankara Anlaşması’nın öneminin unutulmuş gibi göründüğünü ancak Türkiye-AB ilişkilerinin temelini bu Anlaşma’nın oluşturduğunu belirtti. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin önemli bir parçası olduğunu hatırlatarak Gümrük Birliği’nin bunun bir kanıtı olduğuna işaret etti. Özellikle yabancı yatırımlar ve ticari ilişkiler kapsamında ikili ilişkilerin önemini vurguladı. Türkiye’de yaşanan iç krizin ekonomik gelişmenin hızını kestiğini ve anayasal reformların gerekliliğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Olli Rehn, Türkiye’nin üyelik sürecinin sorunsuz ilerlemesi için birlikte çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Son olarak, Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında ortaya çıktığı öne sürülen sorunların, Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki yükümlüklerini yerine getirmesi doğrultusunda sona ereceğini öne sürdü.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu tarafından yapılan konuşmada, Türk vatandaşlarının, Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan haklarının uygulanmasının önündeki engellerin kaldırılması için hukuki ve siyasi çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan ve zaman geçtikçe daha zorlu bir hale gelen vizenin kademeli olarak kaldırılmasının önemini ortaya koydu. Bu çerçevede, Vize Kolaylığı Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması’nın, Türkiye’nin yaşadığı sorunlara bir çözüm olarak sunulmasının gerçekçi ve kabul edilebilir olmadığının altını çizdi. Öte yandan, Adalet Divanı’ında görüşülmekte olan Sosyal Davasının sonucunun, içerisinde bulunan sürece büyük etkisinin olacağını ifade etti.

Başbakanlık danışmanı Ali Alaybeyoğlu, AB ülkelerinde geçerli olan göç yasalarından kaynaklanan sorunlara değinerek, Türk vatandaşlarının sosyal durumunun dikkate alınması gerektiğini belirtti. Özellikle aile birleşmesinin önündeki engellerin Ortaklık Anlaşması’nın ihlali anlamına geldiğini hatırlatarak tarafların yeni kısıtlamalar getirmekten kaçınmasının öneminin altını çizdi.

Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan geniş katılımlı basın toplantısında, medya mensuplarının soruları yanıtlanırken İKV’nin vize konusunda yaptığı ve planladığı çalışmalara ve projeler gündeme getirildi.
 

 
 
İLETİŞİM | ANA SAYFA | ENGLISH © 2014 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed by: OrBiT